Disclaimer

Op de website van bertback.nl, Bert Back, te weten http://www.bertback.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Aan de informatie op deze websites kunnen geen rechten worden ontleend en Bert Back neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en hij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf http://www.bertback.nl.

De informatie op deze websites is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Bert Back niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze websites.

Niets uit deze websites mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of worden verspreid. Tevens mag niets zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook. Bert Back aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Bert Back is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.