Doelstelling

Onze doelstelling is om op een eenvoudige manier voor iedereen zichtbaar te zijn en om aan te geven dat wij staan voor de “originele“ Reiki principes.

Dit betekend dat Reiki voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er geen belachelijk hoge bedragen gevraagd moeten worden voor inwijdingen en behandelingen. Wij willen graag mensen deelgenoot maken van wat Reiki voor ons betekend en ze de mogelijkheid geven dit ook te ervaren d.m.v. behandelingen en cursussen.

De gebeurtenissen in de wereld van de laatste tijd baren ons zorgen en we zouden, op onze manier, graag een steentje bijdragen aan verbetering van de wereld. Kan dit dan zomaar? Wij denken van wel want de Reiki gedachte en energie staan voor saamhorigheid, verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Hoe meer mensen vanuit deze filosofie denken, handelen en leven hoe sterker de positieve Reiki energie gaat stromen en hoe positiever de medemensen hierop gaan reageren. Want alleen al het uitstralen van de Reiki energie zorgt voor een verandering bij de mensen die je tegenkomt. We zullen hiermee niet direct wereldvrede bewerkstelligen, dat is een utopie, maar elke stap in de goede richting is er één.

Dit zelfde gedachtengoed trekken we door in onze andere activiteiten zoals de opleidingen Mediumschap en de Engelen- en Aartsengelinwijdingen. We willen iedereen in verbinding brengen met zijn/haar aangeboren kwaliteiten waardoor beter omgegaan kan worden met alle aspecten van het aardse leven. De reïncarnatiegedachte is hiervoor de leidraad, als je inzicht krijgt in de achterliggende gedachte en de leergierigheid van de ziel worden ervaringen in ons leven ook voor ons hoofd een beetje te bevatten. De essensie zit in het proberen in balans te brengen van ons denken en ons voelen.